Nagpapasalamat ako sa suporta ng ating mga kababayan. Ikinagagalak po ng buong Daang Matuwid coalition ang nangyaring pag-angat sa ating mga numero sa huling survey ng SWS.

Para sa akin ay patunay ito na habang tumatagal, lumilinaw sa sambayanan ang mga napakagandang nasimulan, at ng pagnanais na manatili sa Daang Matuwid.

Gayunpaman, naniniwala po tayo na simula pa lang ito. Sa paglipas ng panahon, dadami ang mga isyung ihaharap sa bawat kandidato and we are confident that more and more of our people will be able to discern true election issues from mere mudslinging.

Tinatanggap natin ang pagtaas sa survey na ito bilang pagtitiwala sa atin na kalingain ang mga pamilya, kinabukasan, at pangarap ng ating mga kababayan.